DEWELOPER

Podium Investment Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Jana Pawła II 45/1
31-864 Kraków

NIP: 6783174221
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000730495

+48 606 996 655
biuro@grupapodium.pl

GENERALNY WYKONAWCA

Podium Construction Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 45/1
31-864 Kraków

NIP: 6783175410
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000938162
Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN

+48 606 996 655
biuro@grupapodium.pl