Podium Park C

Powierzchnia użytkowa: 24 913 m2
Inwestycja jest w przygotowaniu.
Liczba kondygnacji: 11 | Stanowiska pracy: 2250 | Miejsca parkingowe: 304 |
Stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych: 12 | Breeam Outstanding

W lobby zaprojektowano powstanie interaktywnej ściany ze złotymi wykończeniami.
Budynek C powstanie najbliżej ul. Stella Sawickiego i będzie zwieńczeniem całej inwestycji.